ngan-ngua-muoi-sinh-san
Muỗi,Tin tức

Ngăn chặn muỗi sinh sản xung quanh nhà bạn

Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng bọ gậy được coi là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn muỗi cũng như loại bỏ nơi sinh sản, phát triển của muỗi.

ngan-ngua-muoi-sinh-san-xung-quanh-nha

 

Tin tức khác